Wie zijn wij?

Wij zijn KSA Marie Mo Torhout, wij zijn de meisjes jeugdbeweging van stad Torhout. Bij ons zijn alle meisjes van het eerste leerjaar tot en met het vierde middelbaar welkom. Onze activiteiten gaan tweewekelijks door op zaterdag van 14u tot 17u. 

Deze gaan voornamelijk door aan ons lokaal: Bruggestraat 25. 

 

Onze leden genieten samen met leeftijdsgenoten van creatieve spelen met een goed uitgewerkt concept en tot een verbeelding sprekende inkleding. De leidsters doen elke keer opnieuw hun uiterste best om uw dochter de namiddag van haar leven te bezorgen!

Onze werking is een ontmoetingsplaats waar unieke banden worden gesmeed, waar leden voor elkaar door het vuur gaan. KSA, dat is samen op weg gaan, samenwerken, intens vertrouwen in de ander, kunnen rekenen en bouwen op elkaar, samenwerken aan een gemeenschappelijk doel. We doen dat met respect, rekening houdend met de eigenheid van elk individu en elke groep. Er ontstaan vriendschappen voor het leven!

234754796_1549733515369441_2546166958514696455_n
234726231_1549733725369420_3300170002828955106_n
234561833_1549733812036078_2226673624455188241_n
234628756_1549733355369457_5039189806160587415_n
234843507_1549731708702955_1392050945607526513_n
234692615_1549732175369575_8558853383640038183_n
235546976_1551270675215725_7506044770912826947_n
234718436_1549736162035843_7477766416334360233_n
234823616_1549730755369717_997587712706889626_n

Kostplaatje

Het lidgeld bedraagt bij ons 35 euro voor een heel werkjaar. Dit geld gaat bijna volledig naar de verzekering van uw dochter. Met het beetje geld dat hiervan over blijft, kopen wij vieruurtjes en/ of materiaal aan. 


Ons weekend is van vrijdagavond 25 februari tot en met zondag 27 februari. Weekend kost 35 euro. In deze prijs zit het kamphuis en 3 maaltijden +vieruurtje inbegrepen. 


Meisjes van het eerste tot en met het zesde leerjaar gaan op kamp van 3-10 augustus. Hiervoor vragen wij 130 euro. Meisjes van het eerste tot en met het vierde middelbaar gaan op kamp van 1-10 augustus en betalen hier 150 euro voor.


Wij werken ook met Sociaal Tarief!

Mutualiteit

U kunt via uw ziekenfonds een terugbetaling krijgen voor weekend, kamp en het lidgeld.

Gelieve volgende formulieren in te vullen. Deze kan u dan doormailen naar groepsleiding@ksa-mariemo.be of geven aan de leidsters op de eerstvolgende activiteit. 

Indien uw ziekenfonds zelf attesten heeft rond jeugdwerk is dit ook goed!


Terugbetaling Inschrijvingsgeld

Terugbetaling Weekend

Terugbetaling Kamp

Fiscaal Attest


Voor kinderen jonger dan 14 jaar kan er een Fiscaal Attest worden aangevraagd. Dit kan enkel worden aangevraagd voor kamp & weekend (en dus niet voor het lidgeld).Voor meer info check zeker eens volgende site: https://www.torhout.be/belastingvermindering-voor-de-kosten-voor-kinderopvang. 

U dient dit attest mee in te dienen bij uw belastingsaangifte. 


Fiscaal Attest

Klein Kamp

Fiscaal Attest

Weekend

Fiscaal Attest

Klein Kamp & Weekend

Sociaal Tarief

Indien u beschikt over een Sociaal Pasje, dan kunt u bij ons genieten van een korting van 75% op het lidgeld, op de kostprijs van weekend en op de kostprijs van kamp. 


Zo'n Sociaal Pasje kunt u aanvragen bij het Sociaal Huis. Om te weten of u recht heeft op een sociaal tarief kunt u best de site van Stad Torhout raadplegen: https://www.torhout.be/sociaal-tarief.


!!! Wij kunnen u pas korting geven nadat wij een foto hebben ontvangen van uw geldig sociaal pasje.

Wij verzekeren u dat dit in alle discretie wordt behandeld.